^Powrót na górę
 • szczęśliwa para w wspólnocie mieszkaniowej Sprawdź nas. Bądź jednym z tych, którzy nam zaufali!
  Zapraszamy do zapoznania się z naszymi ofertami dotyczącymi zarządzania nieruchomościami (kategoria: "Nasze oferty"). Jak się z nami skontaktować? Wszystkie sposoby (a jest ich wiele) znajdują się w kategorii: "Kontakt z nami".
 • rodzina we wspólnocie mieszkaniowej SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE Z NAMI
  Z przyjemnością przedstawimy naszą ofertę, a przede wszystkim odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące zarządzania nieruchomościami. SPOTKAJMY SIĘ, WARTO!
 • zadowoleni mieszkańcy nieruchomości Spółdzielnia czy Wspólnota?
  Szukasz odpowiedzi na pytanie: czy pozostać w SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ, czy też może utworzyć WSPÓLNOTĘ MIESZKANIOWĄ? Jeżeli nie wiesz jak to zrobić - zadzwoń do nas, a nasi pracownicy udzielą wyczerpujących informacji. To nie jest takie trudne, a może potencjalnie przynieść wiele korzyści!
 • aktywni członkowie wspólnoty mieszkaniowej Lubimy wyzwania!
  Nie jest dla nas istotna wielkość wspólnoty mieszkaniowej. Ważne jest rozwiązywanie problemów (nawet tych najtrudniejszych, najbardziej skomplikowanych) nieruchomości i sprawienie, by mieszkańcy (a w szczególności zarząd) nie musieli martwić się jej sprawami.
 • młodzi ludzie we wspólnocie mieszkaniowej Wychodzimy naprzeciw oczekiwań!
  Dbamy o maksymalną wygodę mieszkańców wspólnot mieszkaniowych, którymi administrujemy. Przykład stanowi możliwość podawania stanu liczników wodomierzy oraz ciepłomierzy online, wykorzystujemy do tego celu prosty w obsłudze formularz na naszej stronie internetowej. Zdajemy sobie sprawę, że każda wspólnota jest inna, ma swoje indywidualne wymagania, do których zawsze staramy się dopasowywać.
Oferta zarządzania nieruchomościami

To co nas wyróżnia, czyli filozofia naszego działania, która oparta jest na 4 filarach:

 • wyjątkowa opieka i troska o klientów – dbamy, doradzamy, pomagamy, rozwiązujemy problemy;

 

 • staranny dobór podwykonawców – świetnych specjalistów, którzy nie pobierają nadmiernie wysokich opłat;

 

 • kompleksowość naszych usług – tak by mieszkańcom wspólnot, które są nam powierzone w opiekę, żyło się wygodnie;

 

 • bardzo konkurencyjne ceny – dobrze wiemy, że wspólnotom pieniądze potrzebne są przede wszystkim na remonty.

 Zapraszamy do współpracy! Chętnie pokażemy jak stosowanie naszych zasad przyczynia się do rozkwitu Państwa Wspólnoty! 

Przejęcie nieruchomości

 

Naszym celem jest jak najmniejsze obciążanie właścicieli wspólnot mieszkaniowych sprawami związanymi z przejęciem nieruchomości od poprzedniego administratora, dlatego w ramach udzielonego nam pełnomocnictwa nasi zarządcy podejmują fachowe działania w tym zakresie. Z naszego doświadczenia wynika, że niezmiernie ważną rolę odgrywa prawidłowe i skuteczne przejęcie dokumentacji, która stanowi podstawę funkcjonowania nieruchomości zarówno pod względem technicznym, prawnym jak i finansowo-księgowym. Nasze działania obejmują przede wszystkim:

1.   zapewnienie przejęcia odpowiedniej dokumentacji protokołem zdawczo-odbiorczym (jest to dokument formalny, potwierdzający dokonanie czynności przejęcia/przekazania nieruchomości, obrazuje stan nieruchomości w dniu jej przejęcia/przekazania), w tym:

·      dokumentacji prawnej:

üakty notarialne, odpisy z ksiąg wieczystych poszczególnych lokali, wypisy  z ewidencji gruntów;

üzaświadczenie o numerze statystycznym REGON;

üzaświadczenie o numerze identyfikacji podatkowej NIP;

üumowa ubezpieczenia budynku;

üumowy rachunków bankowych;

üumowy na dostawę towarów, świadczenia usług;

üumowy najmu, dzierżawy, użyczenia;

üumowy zawarte z pracownikami (np. umowy zlecenia, umowy o pracę);

üdokumentacja spraw sądowych, w tym orzeczeń;

·      dokumentacji technicznej:

üksiążka obiektu budowlanego;

üdokumentacja powykonawcza budynku;

üinwentaryzacja budowlana;

üpozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie;

üdokumentacja projektowa, inwentaryzacyjna, instalacji: wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania oraz dźwigu;

üdokumentacja przeglądów okresowych i rocznych;

üksiążka rewizji dźwigów;

üdokumentacja robót remontowych;

ükarty gwarancyjne urządzeń budynku i poszczególnych elementów;

üinstrukcje przeciwpożarowe dla budynku i jego elementów;

üinstrukcje obsługi i eksploatacji;

·      dokumentacji finansowo-księgowej:

üdokumentacja sprawozdań finansowych;

üdokumentacja rozrachunków z dostawcami i odbiorcami;

üsalda finansowe poszczególnych właścicieli na dzień przejęcia/przekazania;

üzestawienia obrotów i sald;

übilans sporządzony na dzień przekazania nieruchomości;

ürozliczenia publicznoprawne: podatek CIT, PIT oraz VAT;

ürozrachunki z najemcami;

üdeklaracje podatkowe;

·      dokumentacji pozostałej:

üprzyjęte regulaminy (porządku i czystości, rozliczeń dostawy mediów oraz inne);

üprzejęcie i weryfikacja protokołu, zawierającego wskazania liczników energii elektrycznej, wodomierza, ciepłomierza głównego;

üodczyty stanów urządzeń pomiarowych w lokalach indywidualnych na dzień ostatniego rozliczenia;

üopis stanu zagospodarowania nieruchomości;

üklucze od pomieszczeń wspólnych.

2.   Egzekwowanie uzupełnienia brakującej dokumentacji w wyznaczonym terminie.

 

 

Zobacz tekst (lub zapisz go na dysk) w formacie PDF

Oferta ogólna

Oferta obsługi administracyjnej

Oferta obsługi technicznej

Oferta obsługi księgowej

 

 

 

 

 

Wyszukaj na stronie

Strefa klienta

Łódzkie wspólnoty

Zapraszamy do kontaktu

Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami to pasja, nie tylko zawód.

Serdecznie zapraszam do kontaktu z naszymi pracownikami oraz do owocnej współpracy.

Mgr inż. Paweł Pawlak

Właściciel MAGNIS CENTRUM™

 

Tel.: 600 77 95 45

Tel.: 515 50 80 04

biuro@magniscentrum.pl

Fax: (42) 203 94 62

Zapytaj o ofertę

Kliknik na obrazek

Copyright © 2015 Magnis Centrum™ Zarządzania Nieruchomościami Łódź, Pabianice, Zgierz, Ozorków.