^Powrót na górę
 • szczęśliwa para w wspólnocie mieszkaniowej Sprawdź nas. Bądź jednym z tych, którzy nam zaufali!
  Zapraszamy do zapoznania się z naszymi ofertami dotyczącymi zarządzania nieruchomościami (kategoria: "Nasze oferty"). Jak się z nami skontaktować? Wszystkie sposoby (a jest ich wiele) znajdują się w kategorii: "Kontakt z nami".
 • rodzina we wspólnocie mieszkaniowej SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE Z NAMI
  Z przyjemnością przedstawimy naszą ofertę, a przede wszystkim odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące zarządzania nieruchomościami. SPOTKAJMY SIĘ, WARTO!
 • zadowoleni mieszkańcy nieruchomości Spółdzielnia czy Wspólnota?
  Szukasz odpowiedzi na pytanie: czy pozostać w SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ, czy też może utworzyć WSPÓLNOTĘ MIESZKANIOWĄ? Jeżeli nie wiesz jak to zrobić - zadzwoń do nas, a nasi pracownicy udzielą wyczerpujących informacji. To nie jest takie trudne, a może potencjalnie przynieść wiele korzyści!
 • aktywni członkowie wspólnoty mieszkaniowej Lubimy wyzwania!
  Nie jest dla nas istotna wielkość wspólnoty mieszkaniowej. Ważne jest rozwiązywanie problemów (nawet tych najtrudniejszych, najbardziej skomplikowanych) nieruchomości i sprawienie, by mieszkańcy (a w szczególności zarząd) nie musieli martwić się jej sprawami.
 • młodzi ludzie we wspólnocie mieszkaniowej Wychodzimy naprzeciw oczekiwań!
  Dbamy o maksymalną wygodę mieszkańców wspólnot mieszkaniowych, którymi administrujemy. Przykład stanowi możliwość podawania stanu liczników wodomierzy oraz ciepłomierzy online, wykorzystujemy do tego celu prosty w obsłudze formularz na naszej stronie internetowej. Zdajemy sobie sprawę, że każda wspólnota jest inna, ma swoje indywidualne wymagania, do których zawsze staramy się dopasowywać.
Oferta zarządzania nieruchomościami

To co nas wyróżnia, czyli filozofia naszego działania, która oparta jest na 4 filarach:

 • wyjątkowa opieka i troska o klientów – dbamy, doradzamy, pomagamy, rozwiązujemy problemy;

 

 • staranny dobór podwykonawców – świetnych specjalistów, którzy nie pobierają nadmiernie wysokich opłat;

 

 • kompleksowość naszych usług – tak by mieszkańcom wspólnot, które są nam powierzone w opiekę, żyło się wygodnie;

 

 • bardzo konkurencyjne ceny – dobrze wiemy, że wspólnotom pieniądze potrzebne są przede wszystkim na remonty.

 Zapraszamy do współpracy! Chętnie pokażemy jak stosowanie naszych zasad przyczynia się do rozkwitu Państwa Wspólnoty! 

Pomocne akty prawne

(w celu zapoznania się z danym aktem, prosimy kliknąć w odpowiedni link):

 

Dz.U. 1994 nr 85 poz. 388

Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.

 

Dz.U. 1997 nr 115 poz. 741

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

 

Dz.U. 2005 nr 175 poz. 1459

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

 

Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

 

Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1459

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów. 

 

Dz.U. 1982 nr 19 poz. 147

Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.

 

Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 

Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1134

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego.

 

Dz.U. 1999 nr 74 poz. 836

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

 

Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

 

Dz.U. 2001 nr 72 poz. 747

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

 

Dz.U. 2008 nr 5 poz. 29

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych.

 

Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

 

Dz.U. 2001 nr 71 poz. 733

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

 

Dz.U. 2001 nr 71 poz. 734

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.

 

Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

 Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622

 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

 Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

 

Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.

 

 Dz.U. 2005 nr 167 poz. 1398

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

 

Dz.U. 1991 nr 22 poz. 91

 

Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie.

 

 Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 

Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

 

 

Wyszukaj na stronie

Strefa klienta

Łódzkie wspólnoty

Zapraszamy do kontaktu

Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami to pasja, nie tylko zawód.

Serdecznie zapraszam do kontaktu z naszymi pracownikami oraz do owocnej współpracy.

Mgr inż. Paweł Pawlak

Właściciel MAGNIS CENTRUM™

 

Tel.: 600 77 95 45

Tel.: 515 50 80 04

biuro@magniscentrum.pl

Fax: (42) 203 94 62

Zapytaj o ofertę

Kliknik na obrazek

Copyright © 2015 Magnis Centrum™ Zarządzania Nieruchomościami Łódź, Pabianice, Zgierz, Ozorków.