^Powrót na górę
 • szczęśliwa para w wspólnocie mieszkaniowej Sprawdź nas. Bądź jednym z tych, którzy nam zaufali!
  Zapraszamy do zapoznania się z naszymi ofertami dotyczącymi zarządzania nieruchomościami (kategoria: "Nasze oferty"). Jak się z nami skontaktować? Wszystkie sposoby (a jest ich wiele) znajdują się w kategorii: "Kontakt z nami".
 • rodzina we wspólnocie mieszkaniowej SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE Z NAMI
  Z przyjemnością przedstawimy naszą ofertę, a przede wszystkim odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące zarządzania nieruchomościami. SPOTKAJMY SIĘ, WARTO!
 • zadowoleni mieszkańcy nieruchomości Spółdzielnia czy Wspólnota?
  Szukasz odpowiedzi na pytanie: czy pozostać w SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ, czy też może utworzyć WSPÓLNOTĘ MIESZKANIOWĄ? Jeżeli nie wiesz jak to zrobić - zadzwoń do nas, a nasi pracownicy udzielą wyczerpujących informacji. To nie jest takie trudne, a może potencjalnie przynieść wiele korzyści!
 • aktywni członkowie wspólnoty mieszkaniowej Lubimy wyzwania!
  Nie jest dla nas istotna wielkość wspólnoty mieszkaniowej. Ważne jest rozwiązywanie problemów (nawet tych najtrudniejszych, najbardziej skomplikowanych) nieruchomości i sprawienie, by mieszkańcy (a w szczególności zarząd) nie musieli martwić się jej sprawami.
 • młodzi ludzie we wspólnocie mieszkaniowej Wychodzimy naprzeciw oczekiwań!
  Dbamy o maksymalną wygodę mieszkańców wspólnot mieszkaniowych, którymi administrujemy. Przykład stanowi możliwość podawania stanu liczników wodomierzy oraz ciepłomierzy online, wykorzystujemy do tego celu prosty w obsłudze formularz na naszej stronie internetowej. Zdajemy sobie sprawę, że każda wspólnota jest inna, ma swoje indywidualne wymagania, do których zawsze staramy się dopasowywać.
Oferta zarządzania nieruchomościami

To co nas wyróżnia, czyli filozofia naszego działania, która oparta jest na 4 filarach:

 • wyjątkowa opieka i troska o klientów – dbamy, doradzamy, pomagamy, rozwiązujemy problemy;

 

 • staranny dobór podwykonawców – świetnych specjalistów, którzy nie pobierają nadmiernie wysokich opłat;

 

 • kompleksowość naszych usług – tak by mieszkańcom wspólnot, które są nam powierzone w opiekę, żyło się wygodnie;

 

 • bardzo konkurencyjne ceny – dobrze wiemy, że wspólnotom pieniądze potrzebne są przede wszystkim na remonty.

 Zapraszamy do współpracy! Chętnie pokażemy jak stosowanie naszych zasad przyczynia się do rozkwitu Państwa Wspólnoty! 

Rozliczanie wspólnot mieszkaniowych
i pełna obsługa księgowa

W ramach obsługi księgowej wspólnot mieszkaniowych oferujemy:

 

·      uzyskiwanie dla wspólnoty mieszkaniowej numeru REGON;

·      otwarcie rachunku bankowego oraz rozliczanie wspólnot mieszkaniowych w ramach udzielonego pełnomocnictwa;

·      lokowanie nadwyżek środków pieniężnych na lokatach bankowych; 

·      przygotowywanie wniosków i dokumentacji niezbędnej do zaciągnięcia kredytów bankowych (inwestycyjnych);

·      pomoc w uzyskaniu kredytu termomodernizacyjnego dla wspólnoty mieszkaniowej;

·      dokonywanie zgłoszenia i aktualizacji NIP we właściwym Urzędzie Skarbowym;

·      prowadzenie rachunkowości wspólnoty zgodnie z przepisami Ustawy z dn. 24.06.1994r. o własności lokali, oraz zasadami określonymi w Ustawie z dn. 29.09.1994r. o rachunkowości;

·      prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie dowodów księgowych (art. 21 ustawy o rachunkowości);

·      ujmowanie zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym;

·      przygotowywanie indywidualnych zawiadomień dla właścicieli o zmianach w opłatach eksploatacyjnych;

·      drukowanie i dostarczanie książeczek opłat;

·      pobieranie i rozliczanie wnoszonych przez właścicieli zaliczek na świadczenia obejmujące indywidualne lokale w zakresie dostawy poszczególnych mediów:

ücentralnego ogrzewania (c.o.);

ügazu;

üdostawy ciepłej wody (c.w.);

üzimnej wody i odprowadzania ścieków (z.w.);

üwywozu nieczystości stałych;

·      pobieranie i rozliczanie wnoszonych przez właścicieli zaliczek na poczet kosztów zarządu nieruchomością wspólną;

·      szczegółowe prezentowanie kosztów zarządu nieruchomością wspólną, ponoszonych przez wspólnotę;

·      organizację okresowych spotkań informacyjnych z zarządami wspólnot mieszkaniowych w ich biurach (w zależności od potrzeb);

·      ścisłe współpracowanie z zarządami wspólnot mieszkaniowych w zakresie analizy ponoszonych kosztów na poszczególne usługi (okresowe raporty finansowo-księgowe, zwierające analitykę wpływów i wydatków przesyłane do zarządu wspólnoty mieszkaniowej na koniec danego miesiąca za miesiąc poprzedni);

·      prowadzenie rozliczeń wspólnoty mieszkaniowej - w szczególności kontrola prawidłowości otrzymywanych od usługodawców faktur, rachunków, a także dokonywanie płatności na rzecz dostawców;

·      sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych wspólnoty mieszkaniowej na koniec roku obrachunkowego zawierających miedzy innymi:

üszczegółowy wykaz przychodów;

üszczegółowy wykaz kosztów wraz analityką ich powstania;

üwykaz należności we wskazaniem poszczególnych dłużników;

üwykaz zobowiązań poszczególnych kontrahentów;

üprezentacja wyniku finansowego;

üzestawienie stanu środków pieniężnych na koniec roku;

·      opracowywanie sprawozdań funduszu remontowego;

·      dokonywanie rozliczeń wyniku finansowego wspólnoty mieszkaniowej, zgodnie z podjętą uchwałą;      

·      udzielanie na bieżąco informacji właścicielom o stanie indywidualnych kont telefonicznie oraz przez e- mail;

·      sporządzanie list płac, umów zlecenia, umów o dzieło;

·      dokonywanie rozliczeń z ZUS, US;

·      rozliczanie podatku dochodowego od osób prawnych;

·      składanie do właściwego Urzędu Skarbowego deklaracji CIT, PIT;

·      przygotowywanie projektów rocznych planów gospodarczych zarządzania nieruchomością wspólną;

·      określanie przyjętych przez wspólnotę zasad prowadzenia rachunkowości w formie uchwały;

·      archiwizowanie dowodów księgowych;

·      windykację należności z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej oraz ich lokali;

·      windykację należności stanowiących pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej;

·      naliczanie ustawowych lub wyższych odsetek za zwłokę, po uzgodnieniach ze wspólnotą mieszkaniową;

·      dochodzenie (wg upoważnienia) na drodze postępowania sądowego roszczeń od członków wspólnoty - właścicieli lokali z tytułu kosztów zarządu, w przypadku zalegania przez nich z uiszczaniem zaliczek za okres powyżej 3 miesięcy;

·      przygotowywanie dokumentów dłużników i współpraca z kancelarią prawną;

       ·      wydawanie poświadczeń, zaświadczeń, wypełnianie wniosków dotyczących lokali etc.

 

W przypadku budynków developerskich oferujemy ścisłą współpracę z developerem w zakresie przekazywania lokali, a przede wszystkim przejmowania obowiązków dotyczących obsługi i rozliczania kosztów utrzymania nieruchomości wspólnych.

 

 

 

 

Zobacz ofertę (lub zapisz ją na dysk) w formacie PDF

Zobacz pozostałe oferty

 

Przejęcie nieruchomości

Oferta ogólna

Oferta obsługi administracyjnej

Oferta obsługi technicznej

 

 

 

 

 

Wyszukaj na stronie

Strefa klienta

Łódzkie wspólnoty

Zapraszamy do kontaktu

Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami to pasja, nie tylko zawód.

Serdecznie zapraszam do kontaktu z naszymi pracownikami oraz do owocnej współpracy.

Mgr inż. Paweł Pawlak

Właściciel MAGNIS CENTRUM™

 

Tel.: 600 77 95 45

Tel.: 515 50 80 04

biuro@magniscentrum.pl

Fax: (42) 203 94 62

Zapytaj o ofertę

Kliknik na obrazek

Copyright © 2015 Magnis Centrum™ Zarządzania Nieruchomościami Łódź, Pabianice, Zgierz, Ozorków.