^Powrót na górę
 • szczęśliwa para w wspólnocie mieszkaniowej Sprawdź nas. Bądź jednym z tych, którzy nam zaufali!
  Zapraszamy do zapoznania się z naszymi ofertami dotyczącymi zarządzania nieruchomościami (kategoria: "Nasze oferty"). Jak się z nami skontaktować? Wszystkie sposoby (a jest ich wiele) znajdują się w kategorii: "Kontakt z nami".
 • rodzina we wspólnocie mieszkaniowej SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE Z NAMI
  Z przyjemnością przedstawimy naszą ofertę, a przede wszystkim odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące zarządzania nieruchomościami. SPOTKAJMY SIĘ, WARTO!
 • zadowoleni mieszkańcy nieruchomości Spółdzielnia czy Wspólnota?
  Szukasz odpowiedzi na pytanie: czy pozostać w SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ, czy też może utworzyć WSPÓLNOTĘ MIESZKANIOWĄ? Jeżeli nie wiesz jak to zrobić - zadzwoń do nas, a nasi pracownicy udzielą wyczerpujących informacji. To nie jest takie trudne, a może potencjalnie przynieść wiele korzyści!
 • aktywni członkowie wspólnoty mieszkaniowej Lubimy wyzwania!
  Nie jest dla nas istotna wielkość wspólnoty mieszkaniowej. Ważne jest rozwiązywanie problemów (nawet tych najtrudniejszych, najbardziej skomplikowanych) nieruchomości i sprawienie, by mieszkańcy (a w szczególności zarząd) nie musieli martwić się jej sprawami.
 • młodzi ludzie we wspólnocie mieszkaniowej Wychodzimy naprzeciw oczekiwań!
  Dbamy o maksymalną wygodę mieszkańców wspólnot mieszkaniowych, którymi administrujemy. Przykład stanowi możliwość podawania stanu liczników wodomierzy oraz ciepłomierzy online, wykorzystujemy do tego celu prosty w obsłudze formularz na naszej stronie internetowej. Zdajemy sobie sprawę, że każda wspólnota jest inna, ma swoje indywidualne wymagania, do których zawsze staramy się dopasowywać.
Oferta zarządzania nieruchomościami

To co nas wyróżnia, czyli filozofia naszego działania, która oparta jest na 4 filarach:

 • wyjątkowa opieka i troska o klientów – dbamy, doradzamy, pomagamy, rozwiązujemy problemy;

 

 • staranny dobór podwykonawców – świetnych specjalistów, którzy nie pobierają nadmiernie wysokich opłat;

 

 • kompleksowość naszych usług – tak by mieszkańcom wspólnot, które są nam powierzone w opiekę, żyło się wygodnie;

 

 • bardzo konkurencyjne ceny – dobrze wiemy, że wspólnotom pieniądze potrzebne są przede wszystkim na remonty.

 Zapraszamy do współpracy! Chętnie pokażemy jak stosowanie naszych zasad przyczynia się do rozkwitu Państwa Wspólnoty! 

Zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi
i obsługa administracyjna

 W ramach obsługi administracyjnej i zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi oferujemy:

 

·       zawiadamianie właścicieli o zmianie zarządcy nieruchomości;

·       wywieszanie w gablotach budynku ważnych informacji zawierających: telefony alarmowe oraz służb technicznych, dane zarządcy nieruchomości i inne;

·       reprezentowanie wspólnoty mieszkaniowej „na zewnątrz”: przed organami administracji państwowej i samorządowej;

·      reprezentowanie wspólnoty mieszkaniowej w stosunkach między właścicielami;

·      opracowanie umów w zakresie obsługi technicznej oraz eksploatacyjnej nieruchomości wspólnej; ich zmiana, rozwiązanie w imieniu i na rzecz wspólnoty mieszkaniowej;

·      zawieranie umów ubezpieczenia nieruchomości wspólnej;

·      opracowywanie regulaminów, instrukcji (przeciwpożarowych, użytkowania urządzeń technicznych, alarmowych), uchwał wewnętrznych wspólnoty (porządku domowego);

·      reprezentowanie wspólnoty przed organami egzekucyjnymi, sądami;

·      prowadzenie i ewidencjonowanie lokali i ich użytkowników;

·      bieżące aktualizowanie dokumentów w teczkach lokali;

·      prowadzenie bieżącej korespondencji w imieniu zarządu wspólnoty mieszkaniowej;

·      wydawanie zaświadczeń „o nie zaleganiu”, wypełnianie wniosków o dodatek mieszkaniowy i inne;

·      weryfikację stanu prawnego i faktycznego lokali w nieruchomości wspólnej;

·      zapewnienie obsługi eksploatacyjnej nieruchomości poprzez zawieranie odpowiednich umów na rzecz wspólnoty w zakresie dostaw usług komunalnych (wody, gazu, energii elektrycznej, odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości i innych) oraz utrzymywania sprawności i drożności przewodów kominowych;

·      zlecanie i nadzór usług utrzymania w należytym porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń służących do wspólnego użytku mieszkańców wraz z terenem przynależnym do nieruchomości;

·      zlecanie całodobowych dyżurów służb technicznych;

·      wynajem części wspólnych nieruchomości zgodnie z podjętymi uchwałami, zawieranie stosownych umów w tym zakresie;

·      bieżące kontrolowanie i nadzór nad sposobem wykonywanej obsługi zleconej dostawcom i kontrahentom;

·      zwoływanie zebrań sprawozdawczych wspólnoty mieszkaniowej raz w roku, nie później niż do końca pierwszego kwartału każdego roku kalendarzowego;

·      przygotowywanie zebrań:

üzapewnianie lokalu do ich odbywania (wynajem sali – w razie potrzeby);

üzawiadamianie właścicieli o zebraniu;

üprzygotowywanie w porozumieniu z zarządem projektów uchwał, sprawozdania finansowego, planu gospodarczego;

üprotokołowanie zebrań wspólnoty;

üprzeprowadzanie głosowania nad uchwałami;

üliczenie głosów;

·       powiadamianie właścicieli o podjętych uchwałach;

·      sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego przejęcia obowiązków zarządcy nieruchomości i jej dokumentacji.  

 

 

Zobacz ofertę (lub zapisz ją na dysk) w formacie PDF

Zobacz pozostałe oferty

 

Przejęcie nieruchomości

Oferta ogólna

Oferta obsługi księgowej

Oferta obsługi technicznej

 

 

 

 

 

Wyszukaj na stronie

Strefa klienta

Łódzkie wspólnoty

Zapraszamy do kontaktu

Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami to pasja, nie tylko zawód.

Serdecznie zapraszam do kontaktu z naszymi pracownikami oraz do owocnej współpracy.

Mgr inż. Paweł Pawlak

Właściciel MAGNIS CENTRUM™

 

Tel.: 600 77 95 45

Tel.: 515 50 80 04

biuro@magniscentrum.pl

Fax: (42) 203 94 62

Zapytaj o ofertę

Kliknik na obrazek

Copyright © 2015 Magnis Centrum™ Zarządzania Nieruchomościami Łódź, Pabianice, Zgierz, Ozorków.